Kaк се развива Манастирски ливади-изток?

Kaк се развива Манастирски ливади-изток?

Kaк се развива Манастирски ливади-изток?Манастирски ливади е един от най-младите и най-бурно развиващи се квартали на София. Намиращ се в непосредствена близост до Витоша, оковръстния път и бул. България, кварталът има връзка с основни пътни артерии и добри перспективи за развитие. През последните години обаче зоната става обект на внимание не толкова с новата си градска среда, а с инфраструктурните си проблеми.


Манастирски ливади започва да се развива от 2001 насам, заедно с други нови квартали като Витоша и Кръстова вада. Тъй като София се разраства с бързи темпове и икономическият ръст предизвиква бум в търсенето на жилищни имоти, има все повече желаещи за закупуване на нов апартамент в елитните южни райони на столицата. Териториите от южната дъга на София привличат изключителен интерес от инвеститори, стремящи се да отговорят на темповете на търсене в жилищния пазар.


Първоначално територията oт двете страни на бул. България е била заета изцяло с ливади, в миналото собственост на Драгалевския манастир, както подсказва и името на квартала. Зоната е ситуирана в близост до големи булеварди и има потенциал за добра транспортна свързаност.Локацията с хубава гледка в близост до планината и повишеното търсене се отразяват на инвестиционен интерес и бързо превръщат зоната на запад от бул. България, наречена Манастирски ливади-запад, в първата застроена изцяло с нови модерни жилищни комплекситеритория. Застрояването обаче предхожда уличната инфраструктура, осветление и озеленяване, които се осъществяват в последствие и не следват предварително планиране. Това води до сериозни предизвикателства пред администрацията на район Витоша и жителите на квартал Манастирски ливади-запад днес. Районът там е вече напълно застроен и малко промени могат да се направят за по-съществено подобряването на градската среда.


Друга е ситуацията в Манастирски ливади-изток, тъй като районът все още се намира в началото на своето развитие. Търсенето на имоти в южните части на София продължава наравно с нестихващия инвеститорски интерес към тези територии. Но след опита от Манастирски Ливади-запад и видимите проблеми там, местната администрация и жителите на Манастирски Ливади-изток се мобилизират с ясната мисия да участват в регулирането на процеса на застрояване на квартала и да постигнат по-качествена градска градска за всички нови жители.Инициативната група Манастирски Ливади-изток е позитивен пример за активно гражданско общество, което работи заедно администрацията на район Триадица за подобряване на средата в квартала и града. Срещите между жителите на района и общината са всеки трети четвъртък на месеца в кметството на район Триадица. На тях се дискутират конкретни теми от различен мащаб - от проблем с кашпа за дърво или визията на бордюрите, до изграждането на водопровод и цялостни стратегии за бъдещето на зоната. Разговорите на тези срещи са конструктивни и влизат в достатъчно конкретика. В последната среща на 18 октомври участват около 20 представители на инициативната група, а от страна на общината - районният кмет Николай Терзиев, главния архитект Иван Шишков и зам. кметът Антоний Кръстев. За структурирания протокол от срещата кметът Николай Терзиев споделя, че проверява лично прогресът на инфраструктурните обекти. Жителите на Манастирски Ливади от своя страна също следят развитието и строежите на инфраструктура, както и поетите срокове за тяхното изпълнение от страна на общината. Това е и един нагледен пример как срещите между община и жители, започнали чрез протести и недоволство, са се превърнали в конструктивен разговор за развитието на градската среда в един район, който има отношение и нужда да говори за подобряването на средата около себе си.


Кварталът е и може би една от най-добре документираните територии на София. Общинското предприятие “Софпроект - ОГП”, което отговаря за Общия градоустройствен план на София, изработва карта на зоната, която го разглежда не само от териториална гледна точка, но и от демографска и функционална. На изготвената от екипа на “Софпроект” карта

https://gis.sofproect.com/ могат да се видят техническата инфраструктура на района, собствеността на терените, издадените визи за строеж и още много други аспекти на градоустройството в Манастирски ливади-изток. От картата става ясно, че планът на застрояване е изпълнен на по-малко от половината, и може да се очаква в Манастирски Ливади-изток да се построят поне още толкова сгради, колкото са съществуващите в момента. Затова и след събиране на цялата информация за квартала и представянето и в по-достъпен начин на картата, мултидисциплинарен екип на “Софпроект” се е заел със задачата да работи с жителите, инвеститорите, администрацията и всички заинтересовани страни и да предложи план и препоръки за развитието на квартала до края на 2018 г.Как ще се случи това развитие на зоната, какви стъпки са направени и какво още предстои, разказва кметът на Триадица Николай Терзиев. Основният приоритет на общината в момента е отчуждаването на терени за улична инфраструктура. От планираните 300 000 кв.м. до момента са отчуждени 170 000 кв.м. Останалите площи се очаква да бъдат отчуждени до края на 2019 г. Процесът по отчуждяване е сложен и дълъг, но това определено е правилният път на планиране и изграждане на територията. Спешни и временни мерки, като асфалтирането и изграждането на улици от страна на инвеститори, определено не са устойчиви практики. Важно е териториите на улиците да бъдат общинска собственост, за да може общината да изгражда и поддържа инфраструктурата и да носи отговорност за нея. Вече е изградена улицата “Шарл Шампо”, а “Костенски водопад” е в процес на строеж, като се очаква да се свърже с “Васил Стефанов” през следващата година. Зелените зони на квартала се обособяват около Боянска Бара и река Бара Изливо. Те са зададени в ОУП и няма как да бъдат променени, затова е сигурно, че ще бъдат превърнати в парк. Съществува задание за ПУП на Боянска Бара, но за да бъде направен плана, терените първо трябва да се превърнат в общинска собственост.


По отношение на социалната инфраструктура на квартала, Столична община планира изграждането на детска градина и училище в Манастирски ливади-изток. Липсата на тези социални функции се усеща осезаемо от младите семейства, които представляват една съществена част от обитателите на района. Тези образователни институции биха подобрили значително качеството им на живот в квартала. Има издадено разрешение за строежа на детската градина и в момента тече процедура за избор на изпълнител. Теренът за детска градина се намира до ул. “Флора” и ул. “Костенски водопад”, в непосредствена близост и до новостроящия се комплекс “MONA” на BLD в централната част на Манастирски ливади-изток. Детската градина ще отвори врати скоро, а проектът за училище се намира в начална фаза, като за момента е завършена работата по договарянето на терена за строеж. За целта църквата е предоставила на общината терен на ул. “Васил Стефанов” с право за ползване за следващите 100 години. Предстои да бъде пусната и обществената поръчка за проект за училището. Друг публичен проект, по който се работи, е така нареченият “зелен остров” - място за игра и отдих в близост до бул. Каблешков.


От обобщената дотук информация става ясно, че към момента са налични достатъчно знания за нуждите, проблемите и перспективите в квартала; има лесно достъпни за всеки инвеститор данни за планирането, които са представените в удобна картата; има конкретни ангажименти от страна на районната и общинската администрация; и най-вече – налице е активно гражданско общество, което може да допринесе значително за това Манастирски ливади-изток да се развива в по-добър синхрон по правилния начин инфраструктурата, средата и територията си занапред. Всичко това се дължи на осъзнаването на жители, община и инвеститори,че качествената градска среда е от полза за всички. Като инвеститор в Манастирски ливади-изток, строително-инвестиционната компания BLD и занапред ще инвестира свои време и ресурси в развитието на градската среда в квартала и ще следи и информира за всяка важна стъпка, която ще ускори превръщането на новия квартал в един нов, приятен и спокоен жилищен район.

BLD е строителен инвеститор, специализирал в изграждането на жилищни сгради.  Строителна фирма BLD е сред лидерите в новото строителство в София. Всички недвижими имоти се издават с акт 16, а продажбите на апартаментите им се извършват директно от строителя.