Колаборация с грижа към градската среда

Колаборация с грижа към градската среда

Вчера в Студио Прожектиране към УАСГ се проведе отворена дискусия за съвременните градски намеси, с която беше поставен стартът на образователната платформа с грижа към средата "Building Difference”. Проектът е инициатива на BLD в партньорство с Университета за архитектура, стрителство и градоустройство (УАСГ) и ще включва образователна лятна практика за студенти, свързана с ревитализация на публични пространства в близост до проекти на BLD. Пилотното издание ще бъде посветено на облагородяване на публично пространство в кв. Лозенец.

В идентифицирането на мястото и избора и реализацията на идеен проект за облагородяването му, ще бъдат включени студенти, преподаватели, местната общност, районната администрация, както и BLD. Проектът Building Difference влиза в образователния курс на студентите от университета и ще бъде реализиран в рамките на задължителната лятна практика през месец юли. Това е първото издание на социалната платформа, която ще се развива като дългосрочна инициатива в рамките на инвестиционните проекти на BLD.


В дискусията за съвременните градски намеси, по повод старта на проекта, се включиха разпознаваеми експерти с опит в реализацията на социално-отговорни проекти, градско развитие и градски намеси – арх. Христо Станкушев, от архитектурно студио DontDIY, куратор на One Architecture Week, 2014; Силвия Чакърова, съосновател на студио place.make (основен партньор в проекта “София - град за хората” за изследване и анализ на публичните пространства от датския архитект и урбанист проф. Ян Геел); Ангел Бондов и Тодор  Кесаровски – експерти в най-мащабния досега placemaking проект в България "The Spot_Мястото". Изпълнителният директор на BLD Димитър Савов обяви програмата пред студентите и заяви готовността и интереса на компанията да участва в положителните намеси в градската среда, като отговорен строител.

 “Мисията на BLD като инвестиционна компания е да спазва най-високи стандарти в жилищното строителство с грижа към заобикаляща го среда. Общите пространства в града са част от дома ни и е мисия на всеки съвремен гражданин да полага грижи за тях така, както се грижи за своя дом. Като съвременно мислещ “корпоративен гражданин” на София, BLD отдавна работи в тази посока – да строи качествени съвременни сгради и да подобрява условията наоколо в синхрон със средата около тях. Проектът Building Difference е поредната ни крачка за BLD в тази посока., разказа Димитър Савов, изпълнителен директор на BLD.

„С партньорството на УАСГ и участието на всички заинтересовани страни, се надяваме да осъществим нова платформа за т.нар. „placemaking”, която да капитализира вдъхновението и потенциала на местната общност, професионалисти, активни организации и студенти и да доведе до създаването на качествени обществени пространства, които допринасят за здравето и щастието на гражданите на София.“ добави още той.


Първото издание на Building Difference ще се концентрира върху района на Водната кула в квартал Лозенец. Благодарение на активното участие на студио Прожектиране и Катедра История и теория на архитектурата, проектът ще бъде осъществен в рамките на академичната година и ще приближи студентите до реални казуси от бизнеса и облагородяването на градската среда. Първото издание на Building Difference ще се развие в няколко етапа, като в следващите няколко месеца предстои и дискусия с местната общност в района на улица Галичица.


„Включването на студенти и преподаватели от различни дисциплинарни области в решаване на конкретни казуси под форма на архитектурен активизъм, е ключов инструмент, който доближава образователния процес до действителните потребности на обществото и конкретния обитател. Щастливи сме, че ще имаме възможност да осъществим проекта с компания, която има дългосрочна визия за устойчиво развитие.“, заяви арх. Николай Давидков, ръководител на Студио Прожектиране.