MONA

MONAMONA e проект, който умело балансира между цена, локация, срок и качествено строителство.


Жилищен комплекс MONA ще се превърне в новия мини град на София, който ти дава възможност за пълноценен живот в златната среда.