MONA - Първо общо събрание

MONA - Първо общо събрание

Щастливи сме да съобщим, че тази събота се проведе първото общо събрание на собствениците в MONA. Официалната част се състоя в двора на самата сграда. По време на събранието, собствениците и техните семейства бързо и единодушно взеха важни решения за управлението и поддръжката на сградата. Като комплимент, през първата година BLD отново ще поддържа новата сграда безплатно.


Събитието завърши с лек брънч, където присъстващите имаха възможност да се запознаят и разговарят в неформална обстановка.


Всички собственици си тръгнаха и с подаръци от BLD, с които им пожелаваме с любов и лекота да създадат своя нов дом в сграда MONA