SOFIA SLOW LIFE DISTRICT или как да гледаме на живота от различен ъгъл

SOFIA SLOW LIFE DISTRICT или как да гледаме на живота от различен ъгъл

Добре дошли в SOFIA SLOW LIFE DISTRICT - комплексът, благоприятстван от наклона на терена, алейната мрежа и разположението на сградите. Всички жилищни помещения са изцяло насочени и отворени към най-пленяващата гледка – панорамата на Витоша.

Предимство, което ще ви помогне да гледате на живота от различен ъгъл – по-красив и хармоничен!