Свободни органични форми в българския дизайн

Свободни органични форми в българския дизайн

Автор: Гергана Тилева

Параметричният дизайн се използва за създаване на структури със свободни органични форми и сложна геометрия.

Параметричният дизайн е процес на формообразуване чрез създаване (програмиране) на математически алгоритъм (скрипт).

Създава се математически модел на сложен геометричен обект с множество параметри, изменението на които променя конфигурацията на отделните елементи или детайли и взаимовръзките между тях в целия обект.

Един от най-ранните примери за параметричен дизайн е църквата Санта Колома де Сервело от Антонио Гауди. Той създава модел от струни, натоварени с тежести с цел конструиране на сложен сводест таван, образуван от множество  различни арки. Чрез настройването на положението на тежестите или на дължината на струните се променя формата на всяка арка и се  повлиява деформацията на съседните арки.

През последните петнадесет години, в световен мащаб параметричният дизайн се превърна във водеща тенденция в архитектурния и продуктов дизайн. Примери за „параметрични“ сгради има в портфолиото на всички водещи архитектурни бюра. За пионери на съвременната параметрична архитектура се смятат Фрей Отто, Франк`O Гери, Грег Лин, Заха Хадид, Кооп Химелблау и др.
В България започва да се мисли и говори за параметричен дизайн около 2010г., след като млади български архитекти имат допир до английски, австрийски и немски университети, които предлагат специализирано обучение. В България до момента няма сграда, която да е цялостно създадена с параметрични способи. Наблюдават се обаче множество реализации на конструкции в по-малък мащаб, както и на отделни архитектурни или дизайн елементи.


TORNADO PAVILLION Експериментална инсталация в градска среда 2012 
Пространствена конструкция от картон/ Работилница за параметричен дизайн АРХ+Конструкции

В световен мащаб все по-често се появяват параметрични стоманени, стоманобетонови или дървени конструкции. Сгради с подобни конструктивни системи представят уникални обемно-пространствени решения и дизайнерска визия. В България подобни конструктивни решения са изключителна рядкост и се броят на пръсти.


Параметрична пространствена конструкция на базата на геодезически купол/ Дизайн: ГРИД - Архитекти и инженериОкачени тавани

Едни от най-едромащабните приложения на параметричния дизайн у нас  са именно окачените тавани. Срещат се в супермаркети, офиси и шоуруми. Използват се като решения за скриване на инсталационни системи, подобряване акустичните характеристики на помещенията, както и с чисто декоративни цели. Придават „скулптурно“ и артистично усещане за пространството.

Дизайн: ГРИД- Архитекти и инженериДекоративни стенни панели

Параметричният дизайн среща разнообразни приложения и при оформлението на стени и паравани. Свободни повърхнини и графики съставени от ламели, перфорирани плоскости или декоративно фолио „разчупват“ разнообразието и участват  в създаването на изразителна визуална идентичност. Често се възприемат като произведение на изкуството и са част от артистичното оформление на пространствата.


Акустичен стенен панел в офисно пространство - гр. София/ Дизайн: Иноктик+СтивоксДизайн елементи

Едни от най-атрактивните и оригинални реализации на параметричен дизайн у нас са свързани с  изработването на уникален продуктов дизайн, мебели и аксесоари. Възможностите за форми и материали са неограничени, а параметричните мебели и детайли внасят усещане за бутиков дизайн и създават необичайна и приказна атмосфера.

Пейка в експозиционен център Флора - гр. Бургас/ Работилница за параметричен дизайн АРХ+/ арх. Емил Бурулянов и Христо Топчиев
Елементи от градската среда

Изключително интересни и изненадващи за мащаба на България са примерите за параметричен дизайн на елементи от градската среда. Оригиналният дизайн, съпроводен от причудливите форми и високотехнологични детайли спомагат за повишаване на качеството и цялостното възприятие на заобикалящата ни среда.

Инсталация в градска среда - гр. Варна | Градкса чешма M!KA - гр. Варна/ Работилница за параметричен дизайн АРХ+