„За хората, идеите и тенденциите, които променят града към добро“

„За хората, идеите и тенденциите, които променят града към добро“

Днес BLD стартира видео поредицата „За хората, идеите и тенденциите, които променят града към добро“. В нея ще ви разказваме за съвременните градски практики и добри примери у нас и по света, заедно с експертите, които припознаваме, като акумулатор на зараждащата се промяна. В новата рубрика тук и във Facebook - BLD Bulgaria, ще гостуват изявени архитекти, инженери, урбанисти, журналисти и дизайнери с полезна информация по актуалните теми, свързани с устройството на дома и града ни, събрана само в няколко минути.


В първото видео от поредицата се концентрираме върху темата за PLACEMAKING, заедно с арх. Антонина Илиева от DontDIY, която ще ни разкаже защо е важно да „обживяваме“ пространствата, които обитаваме и как се измерва дългосрочния му ефект върху средата.