• Типов апартамент Б13, ет. 5 Може да намерите в:
  Етаж: Вход: Апартаменти:
  2-9 А А3, А7, А11, А 15, А 19, А 23, А 27, А 31
  3-9 Б Б7, Б10, Б13, Б16, Б19, Б22, Б25
  3-9 В В7, В10, В13, В16, В19, В22, В25
 • Типов апартамент Б21, ет. 7 Може да намерите в:
  Етаж: Вход:
  1–8 А
  1–8 Б
  1–8 В
  1–3 Г