logo
thumb_0x125_sofia-slow-life-district-125px - GRAY-GREEN.jpg

Къщите са разгърнати ветрилообразно, всяка една с изложение на всички жилищни помещения изцяло насочени и отворени към панорамата на Витоша. Във функционално отношение къщите са сходни с малки различия по отношение на терена и реда, на който са разположени.

Свободни:

  • Къщи:
    16
повече