BLD

Резултати

Критерии на търсене:

MONA 3 - гр. София, ул. Васил Стефанов , Апартаменти ,

Вход Етаж Номер Обща площ Изложение Цена с ДДС Вид Статус
Вход  Б
Етаж  1
106.89 Бърз преглед
Запад
€ 207 500.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  1
74.04 Бърз преглед
Запад
€ 144 200.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  1
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 182 600.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  2
69.95 Бърз преглед
Изток
€ 138 600.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  2
111.60 Бърз преглед
Запад
€ 221 800.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  2
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 146 800.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  2
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 190 200.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  3
10Б
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 146 800.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  3
11Б
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 190 200.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  4
14Б
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 147 900.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  4
15Б
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 192 400.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  5
18Б
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 149 000.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  6
21Б
111.60 Бърз преглед
Запад
€ 229 000.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  6
22Б
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 149 600.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  6
23Б
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 195 900.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  7
25Б
111.60 Бърз преглед
Запад
€ 231 000.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  7
26Б
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 150 600.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  7
27Б
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 197 900.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  8
29Б
111.60 Бърз преглед
Запад
€ 233 000.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  8
30Б
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 151 600.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  8
31Б
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 199 900.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  9
33Б
111.60 Бърз преглед
Запад
€ 235 000.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  9
34Б
74.07 Бърз преглед
Запад
€ 153 600.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  9
35Б
91.45 Бърз преглед
Запад-Север
€ 201 900.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  10
36Б
69.95 Бърз преглед
Изток
€ 144 600.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  10
37Б
111.60 Бърз преглед
Запад
€ 237 000.00
Тристаен 1
Вход  Б
Етаж  11
40Б
67.83 Бърз преглед
Изток
€ 145 100.00
Двустаен 1
Вход  Б
Етаж  11
41Б
150.61 Бърз преглед
Запад-Север
€ 362 200.00
Четиристаен 1
Вход  В
Етаж  2
104.64 Бърз преглед
Изток-Запад
€ 172 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  2
104.38 Бърз преглед
Запад
€ 166 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  3
13В
102.25 Бърз преглед
Запад
€ 170 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  5
23В
102.25 Бърз преглед
Запад
€ 173 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  6
28В
100.28 Бърз преглед
Запад
€ 175 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  7
29В
108.77 Бърз преглед
Изток-Запад
€ 185 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  7
33В
102.44 Бърз преглед
Запад
€ 178 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  8
38В
100.28 Бърз преглед
Запад
€ 180 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  9
39В
106.79 Бърз преглед
Изток-Запад
€ 195 000.00
Тристаен 1
Вход  В
Етаж  9
43В
100.28 Бърз преглед
Запад
€ 182 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  2
107.05 Бърз преглед
Запад
€ 172 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  3
14Г
143.16 Бърз преглед
Югозапад
€ 241 000.00
Четиристаен 1
Вход  Г
Етаж  3
15Г
104.78 Бърз преглед
Запад
€ 174 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  3
17Г
51.50 Бърз преглед
Изток
€ 79 000.00
Едностаен 1
Вход  Г
Етаж  4
23Г
51.50 Бърз преглед
Изток
€ 80 000.00
Едностаен 1
Вход  Г
Етаж  5
27Г
103.04 Бърз преглед
Запад
€ 177 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  6
33Г
103.04 Бърз преглед
Запад
€ 179 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  6
35Г
51.50 Бърз преглед
Изток
€ 83 000.00
Едностаен 1
Вход  Г
Етаж  7
39Г
103.04 Бърз преглед
Запад
€ 181 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  7
41Г
51.50 Бърз преглед
Изток
€ 84 000.00
Едностаен 1
Вход  Г
Етаж  8
44Г
103.04 Бърз преглед
Запад
€ 183 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  9
47Г
195.14 Бърз преглед
Югоизток-Югозапад
€ 375 000.00
Четиристаен 1
Вход  Г
Етаж  9
МЕЗ 48Г
237.70 Бърз преглед
Югозапад
€ 335 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  9
МЕЗ 49Г
255.17 Бърз преглед
Юг-Изток
€ 359 000.00
Четиристаен 1
Вход  Г
Етаж  10
МЕЗ 48Г
237.70 Бърз преглед
Югозапад
€ 335 000.00
Тристаен 1
Вход  Г
Етаж  10
МЕЗ 49Г
255.17 Бърз преглед
Юг-Изток
€ 359 000.00
Четиристаен 1
Вход  Д
Етаж  1
113.00 Бърз преглед
Североизток-юг
€ 209 000.00
Тристаен 1
Вход  Д
Етаж  3
11Д
105.05 Бърз преглед
Юг-Север
€ 180 000.00
Тристаен 1
Вход  Д
Етаж  4
15Д
105.05 Бърз преглед
Юг-Север
€ 182 000.00
Тристаен 1
Вход  Д
Етаж  6
23Д
105.05 Бърз преглед
Юг-Север
€ 194 000.00
Тристаен 1
Вход  Д
Етаж  7
27Д
105.05 Бърз преглед
Юг-Север
€ 190 000.00
Тристаен 1
apartment topdown view
Квадратури:
Изложение:
Тип:
Цена с ДДС:

Запитване

Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни!